Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Học sinh lớp 10 tập trung vào trường nhận lớp lúc 7h30 ngày 22/8/2022

Giáo viên chủ nhiệm:

LỚPGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
10A1thầy Trần Hoàng Nam
10A2cô Trần Thị Nương
10A3thầy Lâm Sóc Kha
10A4thầy Quách Văn Khoa
10A5cô Nguyễn Thị Thúy Nhung

Tác giả: Trường THCS và THPT Trần Đề