A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO (Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường ổn định tình hình nhà trường trước, trong và sau Tết)

THÔNG BÁO (Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường ổn định  tình hình nhà trường trước, trong và sau Tết)

 

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRẦN Đ­Số:   36 /TB-THPT.TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Trần Đề, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường ổn định

tình hình nhà trường trước, trong và sau Tết

           

Căn cứ Công văn số 148/SGDĐT-CTTT ngày 25/01/2021 của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021;

Căn cứ Công văn số 124/SGDĐT-GDTrH ngày 21/01/2021 của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai công tác duy trì sĩ số hoc sinh sau nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;

Căn cứ Công văn số 172/SGDĐT-VP ngày 28/01/2021 của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

Hiệu trưởng thông báo và lưu ý toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, các đoàn thể trong nhà trường phối hợp thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

I. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021:

1) Cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị được nghỉ liên tục 07 ngày, kể từ ngày 10/02/2021 đến ngày 16/02/2021 (từ 29 tết đến hết ngày mùng 05 tết).

2) Học sinh được nghỉ liên tục 13 ngày, từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (từ 27 tết đến hết ngày mùng 9 tết).

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc tinh thần vui xuân mới thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn, gắn với việc thực hiện nghiêm các qui định về phòng, chống dịch Covid-19; chú ý giữ gìn sức khỏe, đảm bảo ATGT, ATVSTP, phòng chống cháy nổ.

Trước và sau thời gian nghỉ Tết toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo  ngày giờ công, làm việc và học tập theo qui định của Qui chế, nội qui của nhà trường.

Phân công Lãnh đạo, bảo vệ trực cơ quan để giải quyết sự vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trong suốt thời gian nghỉ. Không tổ chức tiệc tùng, uống rượu bia, cờ bạc và các tệ nạn khác trong khuôn viên nhà trường.

II. Ổn định nền nếp, tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021:

1) Ổn định, duy trì sĩ số học sinh:

            Các lớp duy trì ổn định tốt tình hình, sĩ số học sinh trước và sau Tết Nguyên đán.

Chủ nhiệm các lớp tăng cường quản lý, liên lạc với gia đình để nắm tình hình và có biện pháp phù hợp để chấn chỉnh kịp thời các trường hợp tự ý nghỉ học. Xử lý triệt để tình trạng nghỉ học không phép của học sinh, chịu trách nhiệm trước nhà trường về tình hình lớp và an toàn của học sinh.

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng về thời gian nghỉ tết theo qui định. Đảm bảo học sinh của lớp chủ nhiệm trở lại trường đúng thời gian qui định (thứ 2, ngày 22/02/2021).

Không để tình trạng học sinh bỏ học trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

            2) Nền nếp, trật tự, vệ sinh môi trường, VSATTP:

            Nhanh chóng ổn định nền nếp, thái độ học tập của học sinh, nhất là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán; tổ chức phân công thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường ở lớp, khu vực được giao; phòng chống rác thải nhựa trong sinh hoạt. Có biện pháp bảo quản tốt tài sản của lớp, tài sản chung của nhà trường.

            Thực hiện tốt thông điệp “5K” của ngành Y tế nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện đúng qui định các qui tắc đảm bảo ATGT, Luật Giao thông đường bộ.

Kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo các qui định về ATVSTP trong nhà trường.

            Màu tóc tự nhiên, không cắt tỉa các kiểu tóc không phù hợp; không sơn móng tay, chân...  

            3) Qui tắc ứng xử văn hóa của học sinh:

            Chấn chỉnh tình trạng chơi giỡn, vận động quá mức của học sinh dễ dẫn đến tai nạn, chấn thương, hư hại tài sản của lớp; tình trạng học sinh đùa giỡn, la hét gây mất trật tự, nói tục, vệ sinh cá nhân kém, đồng phục không gọn gàng (nhất là khối THCS).

Chú ý nhắc nhở, vận động học sinh thực hiện nghiêm túc Qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường đã được qui định.

Thực hiện tốt các qui định về học sinh không được làm, nhất là phòng chống bạo lực học đường trong học sinh.

            4) Ký cam kết thực hiện kỳ nghỉ tết đảm bảo an toàn, đúng qui định:

            Lưu ý không vi phạm ATGT, không tham gia các tệ nạn xã hội, cờ bạc dưới mọi hình thức, không tàn trữ, tự chế và tham gia đốt pháo.

            Trở lại trường vào ngày 22/02/2021 (11 tháng Giêng) đúng qui định. Không để tình trạng học sinh bỏ học sau kỳ nghỉ tết.

            Chủ nhiệm phối hợp với Đoàn thanh niên cho học sinh ký cam kết thực hiện theo mẫu qui định (có xác nhận của CMHS).

            III. Phân công tổ chức thực hiện:

            1) Phó HT Nguyễn Dũng Nhẫn: Tổ chức chỉ đạo GVCN tăng cường ổn định nền nếp, trật tự, duy trì sĩ số các lớp; tổ chức kiểm tra ghi nhận sĩ số hàng ngày của tuần học sau Tết; kiểm tra VSMT các lớp;

Phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Công đoàn trường, Văn phòng trường phân công lịch trực tết theo chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng, tổ chức bố trí phòng trực, sổ trực, …; chỉ đạo treo cờ phướn, bangrol trước cổng trường.

Chỉ đạo sắp xếp, niêm phong CSVC; phòng chống cháy nổ …

Chỉ đạo các lớp lao động, VSMT nghiêm túc theo kế hoạch.

Chỉ đạo rà soát thiết bị, phương tiện, đường truyền internet … nhằm chủ động trong triển khai dạy học trực tuyến (nếu có).

Chỉ đạo Văn phòng tổng hợp, thực hiện báo cáo nhanh, định kỳ về Văn phòng Sở GDĐT về tình hình trường theo qui định (căn cứ các công văn chỉ đạo).

2) Phó HT Nguyễn Văn Linh: Chỉ đạo ổn định nền nếp dạy và học ở các lớp trước và sau thời gian nghỉ tết; chỉ đạo Tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học, nhất là việc nghỉ phép của giáo viên cần thực hiện đúng qui định.

Dự kiến phương án chỉ đạo triển khai dạy học trực tuyến nếu có), tránh bị động trong tình huống diễn biến dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.

3) Các tổ chức đoàn thể (Đoàn TN, Công đoàn): Phối hợp cùng các bộ phận trong nhà trường, nhất là GVCN các lớp trong việc duy trì, ổn định nền nếp, tình hình nhà trường; trong phạm vi phụ trách, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc các qui định.

Trang trí không gian xuân Tân Sửu 2021 trong sân trường.

Phân công đoàn viên tham gia trực nhằm đảm bảo ổn định tình hình ANTT trong nhà trường. Kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong suốt buổi trực.

4) Các Tổ trưởng chuyên môn: Quán triệt đến các thành viên tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày, 31/12/2021 của Tỉnh ủy Sóc Trăng và Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các thành viên chủ động trong việc rà soát nội dung, phương tiện, kỹ năng thực hiện trong triển khai dạy học trực tuyến (nếu có) nhằm ứng phó trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể diễn biến phức tạp.   

5) Giáo viên chủ nhiệm: Quản lý chặt chẽ tình hình của lớp chủ nhiệm, nhất là việc duy trì sỉ số lớp, phối hợp cùng CMHS trong việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trước, trong và sau kỳ nghỉ tết. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại Phần II và chịu trách nhiệm toàn diện trước nhà trường về học sinh lớp mình phụ trách. 

Có giải pháp phối hợp với CMHS trong việc quản lý học sinh thời gian nghỉ tết, nắm thông tin học sinh chủ nhiệm nhằm chủ động ứng phó triển khai dạy học trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phúc tạp.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 22/02/2021 tất cả thầy cô chủ nhiệm có mặt tại trường để ổn định tình hình, nền nếp của lớp (kể cả khi không có tiết dạy). Thực hiện nghiêm túc công tác huy động học sinh trở lại trường sau Tết.

6) Văn phòng trường: Phối hợp thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trong lãnh vực đã được phân công.

Rất mong các bộ phận trong nhà trường phối hợp tổ chức thực hiện tốt.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các PHT;

- CTCĐ, BTĐ;

- TTCM; GVCN;

- Lưu: Văn phòng.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TRẦN QUỐC THỐNG

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 27
Tháng 02 : 1.255
Năm 2021 : 2.455