KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TỈNH SÓC TRĂNG

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TỈNH SÓC TRĂNG

Tài liệu đính kèm: Tải về

                                                                KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 tại Quyết định số 2156/QĐ-UBND, theo đó:

Thống nhất chung các trường khai giảng năm học vào ngày 05/9/2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định hình thức khai giảng đối với các trường trực thuộc, đảm bảo an toàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Thời gian từ ngày 06/9 đến ngày 14/9/2021 các trường sắp xếp, ổn định tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới.
- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: bắt đầu học kỳ 1 ngày 15/9/2021, kết thúc vào ngày 15/01/2022 (có 18 tuần thực học).
- Đối với giáo dục thường xuyên: Bắt đầu ngày 15/9/2021, kết thúc vào ngày 15/01/2022 (có 16 tuần thực học).

Xem chi tiết trong văn bản đính kèm.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 22
Tháng 07 : 204
Năm 2022 : 57.476