KẾ HOẠCH HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LẦN THỨ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH

HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LẦN THỨ 2

NĂM HỌC 2021 - 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LẦN THỨ 2

NĂM HỌC 2021 - 2022

  

Căn cứ kế hoạch số 237/KH-THPT.TĐ, ngày 26 tháng 10 năm 2021 của trường THCS&THPT Trần Đề về thực hiện công tác chủ nhiệm năm học 2021-2022;  

Trường THCS&THPT Trần Đề xây dựng kế hoạch Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tạo điều kiện để giáo viên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, qua đó góp phần nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học sinh.

2. Đề xuất, thống nhất các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giáo dục trong nhà trường, hạn chế tình trạng học sinh yếu kém, bỏ học.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO:

Chủ đề hội thảo: “Nâng cao ý thức cho học sinh là nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục”

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tọa và Thư ký Hội nghị.

2. Phát biểu đề dẫn Hội thảo.

3. Báo cáo tham luận của đại biểu:

4. Đại biểu phát biểu thảo luận.

5. Kết luận Hội thảo.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC HỘI THẢO

1. Hình thức: .Căn cứ thực tế sự chỉ đạo của Sở GDĐT Sóc Trăng về việc tổ chức các hoạt động giáo dục nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau.

2. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 27/11/2021.

3. Thành phần: Toàn thể HĐSP của trường.

* Đại biểu mời: Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường.

4. Tổ chức Hội thảo

           4.1) Chủ trì Hội thảo:

- Lãnh đạo trường: Thầy Trần Quốc Thống - Hiệu trưởng 

- Lãnh vực ANTT, CTTT: Thầy Nguyễn Dũng Nhẫn – Phó Hiệu trưởng.

- Công tác Công đoàn:  Thầy Nguyễn Hữu Trí – CTCĐ.

- Công tác Đoàn TN: Thầy Trương Phong Quốc Trạng - BT Đoàn trường.

          4.2) Thư ký Hội thảo:

- Thầy Hồng Ân - Thư kí Hội đồng.

- Cô Bùi Hoàng Oanh – TTCM.

 IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ PHỤ TRÁCH TRONG HỘI THẢO

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ

Hiệu trưởng

2

Triển khai KH đến toàn thể GVCN, GVBM chuẩn bị ý kiến phát biểu

TTCM, Khối trưởng chủ nhiệm

3

Khai mạc và bế mạc Hội thảo

Thầy Hồng Ân

4

Phát biểu đề dẫn; kết luận Hội thảo

Hiệu trưởng

5

Báo cáo tham luận:

 

 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với chương trình rèn luyện đội viên. 

Thầy Càng Sô Thâl

 

Vai trò của GVCN trong việc giáo dục ý thức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tập thể lớp 6A3, năm học 2020-2021.

Thầy Thái Đình Nhu

 

Xây dựng ý thức trách nhiệm, sự đoàn kết trong tập thể lớp 10A3 giúp tập thể lớp tiến bộ.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Loan

 

Giải pháp giúp duy trì sĩ số và nâng cao hiệu quả giáo dục lớp 12A1, năm học 2020-2021.

Thầy Thạch Sil

6

Trang trí, sắp xếp bố trí Hội trường, âm thanh, máy chiếu (trực tiếp); Phòng, phông hội thảo (trực tuyến)

Thầy Bé, thầy Hòa và BCH đoàn

7

Kinh phí, bố trí hậu cần, nước uống (trực tiếp); gửi tài liệu hội thảo.

Thầy Trí, TTVP, cô Tâm và BCH công đoàn

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chuyên môn, các khối trưởng chủ nhiệm căn cứ kế hoạch Hội thảo đôn đốc các thành viên trong tổ, trong khối chủ động chuẩn bị các nội dung (đề xuất ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến nội dung trên) phù hợp tình hình thực tế công tác chủ nhiệm và giáo dục học sinh hiện nay.

2. BCH công đoàn, BCH đoàn trường chủ động phối hợp cùng nhà trường thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Phân công viết báo cáo tham luận: Thầy cô được phân công trao đổi với GVCN trong khối để thống nhất nội dung và báo cáo trước Hội thảo.

Bài tham luận gửi về nhà trường trước ngày 19/11/2021 (thầy Trí) để tổng hợp, kiểm duyệt và góp ý nội dung (thời gian báo cáo tối đa 10 phút).

Hoàn tất báo cáo tham luận và in tài liệu trước ngày 25/11/2021.

4. Văn phòng tham mưu kinh phí tổ chức hội thảo theo Quy chế chi tiêu nội bộ về tổ chức Hội nghị cơ quan.

5. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc cần báo cáo trực tiếp với Lãnh đạo trường để kịp thời giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp năm học 2021-2022, yêu cầu các bộ phận và quý thầy cô liên quan thực hiện nghiêm túc./.