Một số hình ảnh tiêu biểu của các hoạt động chào mừng ngày 20/11/2018


Tác giả: Đoàn thanh niên
Nguồn: THCS VÀ THPT TRẦN ĐỀ