LỊCH LÀM VIỆC (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)

LCH LÀM VIC

 (Tngày 27/12/2021 đến ngày 02/12/2021)

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS&THPT TRẦN ĐỀ

 

S: 302/LLV-THPT.TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Trần Đề, ngày 27 tháng 12 năm 2021

 

LCH LÀM VIC

 (Tngày 27/12/2021 đến ngày 02/12/2021)

                                                                                                                                                                                               

 

 

ThHai (ngày 27/12/2021)

- Hiệu trưởng: Chỉ đạo sắp xếp, sửa chữa CSVC chuẩn bị học sinh trở lại học trực tiếp (cả tuần). Chỉ đạo rà soát hồ sơ, sổ sách chuyên môn.

- PHT Nguyễn Dũng Nhẫn: Công tác VSMT, sắp xếp CSVC chuẩn bị học sinh trở lại học trực tiếp (cả tuần).

- PHT Nguyễn Văn Linh: Cập nhật biểu mẫu 3. 5 về GCGD; Lập danh sách phân công GV cập nhật phiếu điều tra ấp Cảng và ấp Giồng chùa.

- Bí thư Đoàn: Sắp xếp cơ sở vật chất chuẩn bị đón học sinh trở lại học.

- Chủ tịch CĐ: Dạy trực tuyến, nộp hồ sơ (trực tiếp).

Thứ Ba  ( ngày 28/12/2021)

- Hiệu trưởng: Chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại PCCM trong nhà trường.

- PHT Nguyễn Dũng Nhẫn: Tập huấn Bạo lực học đường.

- PHT Nguyễn Văn Linh: Liên hệ UBND ký và đóng dấu các biểu mẫu PCGD; Nộp biểu 3.5 PCGD về Phòng GDĐT. Dạy theo thời khoá biểu (7A5, 7A6).

- Bí thư Đoàn: Làm việc tại cơ quan; Dạy theo thời khóa biểu (Buổi chiều).

- Chủ tịch CĐ: Tổng hợp đề KT cuối kỳ tổ KHTN-2. Tổng hợp hồ sơ QT 6 tháng cuối năm.

ThTư  (ngày 29/12/2021)

- Hiệu trưởng: Hội ý Lãnh đạo trường (8 giờ). Chỉ đạo báo cáo thống kê năm 2020-2021 DA vùng KK.

- PHT Nguyễn Dũng Nhẫn: Hội ý Lãnh đạo trường (8 giờ). Dạy lớp 12A2 và 12A4.

- PHT Nguyễn Văn Linh: Hội ý Lãnh đạo trường (8 giờ). Tổ chức cho GV cập nhật Phiếu điều tra ấp Cảng và ấp Giồng Chùa.

- Bí thư Đoàn: Làm việc tại cơ quan. Họp ban thường vụ đoàn.

- Chủ tịch CĐ: Dạy trực tuyến

ThNăm (ngày 30/12/2021)

          - Hiệu trưởng: Chỉ đạo rà soát, sắp xếp bố trí công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường.

. - PHT Nguyễn Dũng Nhẫn: Dạy lớp 12A2 và 12A4.

- PHT Nguyễn Văn Linh: Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra PCGDTHCS; Dạy theo thời khoá biểu (7A5, 7A6).

- Bí thư Đoàn: Dạy theo thời khóa biểu.

- Chủ tịch CĐ: Dạy trực tuyến.

ThSáu (ngày 31/12/2021)

- Hiệu trưởng: Chỉ đạo hoàn tất xếp TKB áp dụng từ 3/1/2022

- PHT Nguyễn Dũng Nhẫn: Công tác tăng cường phòng, chống Covid-19 chuẩn bị đón học  sinh vào học trực tiếp.

- PHT Nguyễn Văn Linh: Mang hồ sơ PCGD đến trường THCS Liêu kiểm tra đạt chuẩn PCGD.

- Bí thư Đoàn: Dạy theo thời khoá biểu.

- Chủ tịch CĐ: Tập huấn CBCĐ với CĐ ngành (trực tuyến cả ngày), cô Kiều cùng tham dự.

ThBảy (ngày 01/01/2022)

Nghỉ tết dương lịch.

Chủ Nhật (ngày 02/01/2022)

Không có lịch công tác.

* Ghi chú: Lịch làm việc này thay cho thông báo những cuộc họp do Hiệu trưởng hoặc các Phó Hiệu trưởng chủ trì.       

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhn:

- HT, các PHT;

- BT Đoàn trường;

- CTCĐ cơ sở;

- TTCM;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

 

    NGƯỜI LẬP                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Băng Tâm                        Trần Quốc Thống