• Tào Bích Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn phòng; NV Y tế
  • Điện thoại:
   0377901332
  • Email:
   taobichngan.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Băng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   0369465095
  • Email:
   nguyenthibangtam.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0363934836
  • Email:
   nguyenthanhtuyen.c3td@soctrang.edu.vn
 • Đoàn Văn Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0392356702