• Trương Phong Quốc Trạng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM; Chi ủy viên; Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0988227327
  • Email:
   truongphongquoctrang.c3td@soctrang.edu.vn
 • Càng Sô Thâl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội; Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0326769430
  • Email:
   cangsothal.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lưu Quang Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0983142909
  • Email:
   luuvantruyen.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tranh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDQP&AN
  • Điện thoại:
   0978522166
  • Email:
   nguyenvantranh.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Hoàng Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Đoàn trường; Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0932805666
  • Email:
   tranhoanghiep.c3td@soctrang.edu.vn