• Ngô Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM; Giáo viên GDCD
  • Điện thoại:
   0907859033
  • Email:
   ngovantruong.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lâm Kim Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Lịch sử
  • Điện thoại:
   0365861425
  • Email:
   lamkimtho.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trương Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công nghệ
  • Điện thoại:
   0939224858
  • Email:
   truongthikieu.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Điện thoại:
   0976813164
  • Email:
   nguyenthidiem.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Quốc Thống
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý - Lịch sử
  • Điện thoại:
   0385849213
  • Email:
   tranquocthong.c3td@soctrang.edu.vn