• Hồng Thúy Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM; Giáo viên Địa lý
  • Điện thoại:
   0907873556
  • Email:
   hongthithuyngan.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trà Thị Oanh Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT Công đoàn trường; Giáo viên Lịch sử
  • Điện thoại:
   0978200492
  • Email:
   trathioanhna.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Cẩm Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Điện thoại:
   0762923948
  • Email:
   nguyenthicamloan.c3td@soctrang.edu.vn
 • Ngô Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Điện thoại:
   0907859033
  • Email:
   ngovantruong.c3td@soctrang.edu.vn
 • Ngô Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Điện thoại:
   0939828240
  • Email:
   ngothilai.c3td@soctrang.edu.vn
 • Quách Văn Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Địa lý
  • Điện thoại:
   0363036279
  • Email:
   quachvankhoa.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trương Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công nghệ
  • Điện thoại:
   0939224858
  • Email:
   truongthikieu.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Điện thoại:
   0976813164
  • Email:
   nguyenthidiem.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Quốc Thống
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý - Lịch sử
  • Điện thoại:
   0385849213
  • Email:
   tranquocthong.c3td@soctrang.edu.vn