• Nguyễn Hữu Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM; Chủ tịch Công đoàn; Giáo viên Vật lý
  • Điện thoại:
   0784936366
  • Email:
   nguyenhuutri.c3td@soctrang.edu.vn
 • Phạm Đức Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường; Giáo viên Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0385554717
  • Email:
   phamduchoa.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trà Thị Oanh Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT Công đoàn trường; Giáo viên Lịch sử
  • Điện thoại:
   0978200492
  • Email:
   trathioanhna.c3td@soctrang.edu.vn
 • Càng Sô Thâl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội; Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0326769430
  • Email:
   cangsothal.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Hoàng Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Đoàn trường; Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0932805666
  • Email:
   tranhoanghiep.c3td@soctrang.edu.vn