• Nguyễn Thị Băng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCĐ
  • Điện thoại:
   0166945095
  • Email:
   nguyenthibangtam.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ
  • Điện thoại:
   01284936366
  • Email:
   nguyenhuutri.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Quốc Thống
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCĐ
  • Điện thoại:
   01685849213
  • Email:
   tranquocthong.c3td@soctrang.edu.vn
 • Vương Hùng Vĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCĐ
  • Điện thoại:
   0985484915
  • Email:
   vuonghungvi.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Hoàng Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH
  • Điện thoại:
   0932805666
  • Email:
   tranhoanghiep.c3td@soctrang.edu.vn
 • Ngô Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV.BCH
  • Điện thoại:
   0939828240
  • Email:
   ngothilai.c3td@soctrang.edu.vn
 • Bùi Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV.BCH
  • Điện thoại:
   0934748596
  • Email:
   buihoangoanh.c3td@soctrang.edu.vn
 • Tào Minh Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCĐ
  • Điện thoại:
   01268843808
  • Email:
   taominhphuoc.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lâm Hoàng Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV.BCH
  • Điện thoại:
   0982483392
  • Email:
   lamhoangnhat.c3td@soctrang.edu.vn
 • Liên Thị Ánh Mái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH
  • Điện thoại:
   0934654597
  • Email:
   lienthianhmai.c3td@soctrang.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 12
Tháng 01 : 989
Năm 2021 : 989