• Trần Quốc Thống
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng; Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0908664113
  • Email:
   ht.thpttrande@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Đức Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985440396
  • Email:
   nguyenducvinh.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0939177595
  • Email:
   nguyenvanlinh.c3td@soctrang.edu.vn