• Bùi Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM; Giáo viên Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0774015380
  • Email:
   buihoangoanh.c3td@soctrang.edu.vn
 • Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký HĐ; Giáo viên Ngữ văn - Lịch sử
  • Điện thoại:
   0388251870
  • Email:
   hongan.c3td@soctrang.edu.vn
 • Phạm Đức Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường; Giáo viên Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0385554717
  • Email:
   phamduchoa.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0977561665
  • Email:
   nguyenthithuyhang.c3td@soctrang.edu.vn
 • Quách Huỳnh Dung Nghi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó CM; Giáo viên Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0397473938
  • Email:
   quachhuynhnghi.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lê Kiên Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0984276300
  • Email:
   lekienggiang.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Cẩm Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ văn; Phụ tra1cg Thư viện trường
  • Điện thoại:
   0968079330
  • Email:
   tranthicamthu.c3td@soctrang.edu.vn