Thông báo Bộ sách giáo khoa được sử dụng tại trường

Nhà trường lựa chọn và sử dụng bộ sách giáo khoa trong giảng dạy và học tập đối với khối lớp 6, 7 và lớp 10

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem thông báo sử dụng các bộ sách giáo khoa tại trường, từ đó học sinh trang bị SGK trước, chuẩn bị cho năm học mới.

Tác giả: Nguyễn Đức Vinh