Quy định giờ học năm học 2022 - 2023

Nhà trường quy định thời gian học tập, hiệu lệnh trống và thời gian mở cửa cổng trường năm học 2022 - 2023

Tài liệu đính kèm: Tải về
  •  

Học từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 nghỉ)

  • Buổi sáng: chính khóa học 5 tiết ; trái buổi học từ 2-4 tiết

(Sinh hoạt dưới cờ vào tiết 1 sáng thứ 2; Sinh hoạt lớp vào tiết 5 sáng thứ 6)

    •  
    • Buổi chiều: chính khóa học 5 tiết (riêng thứ 6 học 3 tiết); trái buổi học từ 2-3 tiết

(Sinh hoạt dưới cờ vào tiết 5 chiều thứ 2; Sinh hoạt lớp vào tiết 3 chiều thứ 6)

    • Giờ học cụ thể:

Tiết

Giờ sáng

Giờ chiều

Quy định trống

Tập trung

7h

12h45

1 hồi dài+3 tiếng

1

7h10 - 7h55

13h - 13h45

3 tiếng

2

7h55 - 8h40

13h45 – 14h30

1 tiếng

3-C

Ra chơi 25 phút

14h30 – 15h15

5 tiếng

3 tiếng

3-S

9h05 - 9h50

Ra chơi 25 phút

3 tiếng

5 tiếng

4

9h50 – 10h35

15h40 – 16h25

1 tiếng

5

10h35 – 11h20

16h25 – 17h10

1 hồi dài

 

 Giờ mở cổng trường:

+ Sáng: 6h25

+ Chiều: 12h15

Tác giả: Nguyễn Đức Vinh