Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển trường

Nhà trường hướng dẫn phụ huynh, học sinh về trình tự, thủ tục xin chuyển trường trong và ngoài tỉnh.

1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển trường trong tỉnh

- Bước 1: Tải Mẫu đơn xin chuyển trường và điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đơn

Tải mẫu đơn: Mau Don chuyen truong trong tinh.docx

- Bước 2: Nộp Đơn xin chuyển trường đến trường nơi xin chuyển đến để Lãnh đạo nhà trường xem xét đồng ý tiếp nhận chuyển đến.

- Bước 3: Nộp đơn xin chuyển trường (có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường chuyển đến) vào Văn phòng trường đang học để xin Giấy giới thiệu chuyển trường và rút các hồ sơ học tập.

- Bước 4: Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sau để nộp vào trường xin chuyển đến. Hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ, nếu đầy đủ, sẽ nhận học sinh vào học.

Hồ sơ gồm:

  1. Đơn xin chuyển trường; 
  2. Học bạ (bản chính); 
  3. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển. (nếu chuyển trường cấp THPT)
  4. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển trường ngoài tỉnh

- Bước 1: Tải Mẫu đơn xin chuyển trường và điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đơn

Tải mẫu đơn: Mau Don chuyen truong ngoai tinh.docx

- Bước 2: Nộp Đơn đến trường đang học để xin cấp Giấy giới thiệu chuyển trường và rút các hồ sơ học tập, sau đó đến Phòng GDĐT (đối với cấp THCS) hoặc Sở GDĐT (đối với cấp THPT) làm thủ tục xin chuyển trường và được hướng dẫn thêm.

Hồ sơ chuẩn bị khi đến Phòng GDĐT/Sở GDĐT gồm:

  1. Đơn xin chuyển trường (mẫu 3)
  2. Học bạ (bản chính).
  3. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển. (nếu chuyển trường cấp THPT)
  4. Giấy giới thiệu chuyển trường của Hiệu trưởng trường nơi đi cấp
  5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Phòng GDĐT/Sở GDĐT nơi đi cấp

 

*Lưu ý: Việc chuyển trường thường được thực hiện khi kết thúc học kì I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Xem thêm văn bản về chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại:

 - Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

Tác giả: Nguyễn Đức Vinh