Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị trực tiếp về các thủ tục hành chính của nhà trường thông qua số điện thoại hoặc địa chỉ email sau:

1. Hiệu trưởng nhà trường: ông Trần Quốc Thống

      - Điện thoại: 090 866 4113

      - Email: ht.thpttrande@soctrang.edu.vn

2. Phó Hiệu trưởng: ông Nguyễn Đức Vinh

      - Điện thoại: 0985.440.396

      - Email: nguyenducvinh.c3td@soctrang.edu.vn

3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

   - Điện thoại: 0299.3846.365

   - Email: thpttrande@soctrang.edu.vn

Lượt xem: 157
Tác giả: Nguyễn Đức Vinh